علمی ,مقاله ,ادیت ,استایل ,مقالات ,قواعد ,استایل ادیت ,ادیت مقالات ,برای سابمیت ,ادیت مقاله ,مقالات علمی

نوشتن مقاله برای مجلات علمی و پژوهشی نیازمند رعایت قواعد نگارش علمی است. این قواعد می‌تواند از مجله‌ای به مجله دیگر متفاوت باشد. این قواعد صرف نظر از زمینه علمی مقالات می بایست هنگام سابمیت مقاله رعایت شود. سبک نگارش مقالات علمی دارای جزئیات بسیار زیادی است تا بدان حد که دستورالعمل های استاندارد توسط مجامع علمی بزرگ دنیا برای تعیین قواعد نگارشی ایجاد شده اند. از جمله این سبک‌ها می‌توان به شیوه های رفرنس دهی یا استایل ادیت مقاله اشاره کرد. به‌عنوان مثال AMA Manual of Style دستورالعملی است که توسط انجمن پزشکان ایالت متحده تدوین شده است و شامل جزئی ترین قواعد مربوط به نگارش مقالات علمی است.

در گروه مترجمین سیناپس استایل ادیت مقالات علمی شامل تمامی جزئیات متن مقاله، رفرنس ادیت در نرم افزار اندنوت، قالب بندی استاندارد متن، اصلاح شکل ظاهری جداول و تصاویر، اصلاح جزئیات نگارشی (اسامی علمی گونه‌ها، ژن‌ها، کاراکترهای خاص، و غیره) است.

هزینه‌های استایل ادیت

مقاله فارسی براساس قالب مجله مورد نظر برای سابمیت مقاله         هر صفحه  8000 تومان

مقاله انگلیسی براساس قالب مجله مورد نظر برای سابمیت مقاله      هر صفحه 10000 تومان

برای ثبت سفارش استایل ادیت مقالات و متون علمی خود به لینک ثبت سفارش مراجعه کنید

زمان تحویل برای استایل ادیت مقاله حداکثر سه روز و برای سایر متون علمی به حجم متن ارسالی بستگی دارد.

علمی ,مقاله ,ادیت ,استایل ,مقالات ,قواعد ,استایل ادیت ,ادیت مقالات ,برای سابمیت ,ادیت مقاله ,مقالات علمی

استایل ادیت مقالات برای سابمیت در مجلات علمیمنبع : گروه ترجمه و ویرایش سیناپساستایل ادیت مقالات برای سابمیت در مجلات علمی
برچسب ها : علمی ,مقاله ,ادیت ,استایل ,مقالات ,قواعد ,استایل ادیت ,ادیت مقالات ,برای سابمیت ,ادیت مقاله ,مقالات علمی